Home  
   
Rob Hoogervorst Advies
 
Advisering op gebied van:
  Stichten van scholen
  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
  Beoordeling / uitvoering aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs
  Integraal Huisvestingsplan (IHP)
  Doordecentralisatie
  Fictief onderwijshuisvestingsbudget
  Eigendom, beheer en exploitatie Brede Scholen / multifunctionele accommodaties
  Juridisch advies
  Interim werkzaamheden
  Onderwijshuisvesting Algemeen