Juridisch Advies  
   
Schoolbesturen en gemeenten hebben soms tegengestelde belangen. Dan is het van extra belang dat er een goede juridische onderbouwing is van de aanvraag of van de besluitvorming op een aanvraag.
Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen.

Gaat het ondanks de goede wil van beide partijen een keer fout dan kan Rob Hoogervorst Advies u door bemiddeling of door vertegenwoordiging in juridische procedures ter zijde staan.