Eigendom, beheer en exploitatie Brede Scholen / MFA’s  
   

Helaas komt het vaak voor dat aan beheer en exploitatie binnen het proces van het realiseren van een brede school of multifunctionele accommodatie (MFA) (te) laat aandacht wordt besteed. Vragen als "Hoe regelen we het eigendom?" "Hoe geven we de samenwoning van de verschillende deelnemers juridisch vorm?" "Hoe verdelen we de investeringskosten?" En hoe worden de kosten van de exploitatie tussen de verschillende deelnemers verdeeld?"

Het is zaak daar tijdig aandacht aan te besteden om deelnemers, en niet in de laatste plaats de gemeente, niet voor verrassingen te plaatsen. Voor verschillende opdrachtgevers zijn op maat oplossingen aangedragen, zodat de brede school ook op deze gebieden een succes kan worden.

Wilt u ook een totaaladvies op maat?