Doordecentralisatie
 
   
De wet kent de mogelijkheid de zorgtaak van de gemeente met de benodigde financiële middelen over te dragen aan schoolbesturen. Dit kan alleen geschieden door middel van een overeenkomst tussen gemeente en schoolbesturen. Met andere woorden het is geen plicht van de gemeente.

In situaties kan het te overwegen zijn taken door te decentraliseren. De afweging hangt van vele factoren af. Deze moeten zowel bezien worden vanuit het perspectief van de gemeente als van de besturen.

Tevens is een belangrijke vraag welke voorzieningen doorgedecentraliseerd worden (geheel of gedeeltelijk / exclusief of inclusief het economische claimrecht van de gemeente), welke vergoeding daarbij passend is, en hoe de besturen verantwoording afleggen over de besteding van de overgedragen middelen.

Er zal een overeenkomst opgesteld moeten worden die alle aspecten afdekt.

Onderzoek naar de wenselijkheid van doordecentralisatie en zo ja op welke manier dat het beste kan gebeuren, kan door Rob Hoogervorst Advies verzorgd en begeleid worden.