Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  
   

De meeste gemeente hanteren de modelverordening van de VNG. Sommige hebben de verordening aangepast naar de plaatselijke situatie.

De VNG doet (jaarlijks) voorstellen tot aanpassing van de verordening. Rob Hoogervorst Advies kan voor u de jaarlijkse aanpassingen in uw verordening verwerken inclusief de jaarlijkse indexering van de normbedragen.

Omdat dit voor meerdere gemeenten gedaan wordt, kan dat in een relatief korte tijd en tegen een zeer redelijk tarief.

Indien behoefte bestaat aan het aanpassen van de verordening aan de plaatselijke situatie kan Rob Hoogervorst Advies u van advies dienen. Daarbij is te denken aan:

- spreidingsbeleid
- verduidelijken welke voorzieningen wel en niet voor bekostiging in aanmerking komen (buitenzonwering, straatwerk, voegwerk, brandwerende voorzieningen, arbo-voorzieningen, etc.)
- beleid onderwijskundige aanpassingen
- beleid ten aanzien van bijkomende kosten bij onderhoud en aanpassingen
- beleid ten aanzien van nevenvestigingen (V)SO-scholen
- beleid en berekeningen ruimtenormering (RBM) VO
- bruto-netto problematiek VO
- uitvoeringsprotocol voorzieningen huisvesting onderwijs
- etc.

In 2009 is ruimtebehoefte in m² BVO geïntroduceerd in plaats van ruimtebehoefte in groepen.Door het maken van een vergelijking kan bepaald worden, welke gevolgen de omzetting heeft voor de scholen en de gemeente.Zo nodig kan een fictief BVO vastgesteld worden om (te) sterke afwijkingen tussen werkelijke en normatieve m² BVO te voorkomen.Rob Hoogervorst Advies kan u behulpzaam zijn bij het leveren de aangepaste (model)verordening en u adviseren bij de omzetting van groepen in m² BVO.